Poradenstvo a zavedenie:
  • systému riadenia kvality  ISO 9001
  • systému životného prostredia  ISO 14001
  • systému bezpečnosti potravín  ISO 22000
  • systému bezpečnosti informácii  ISO 27001
  • systému managmentu rizík  ISO 31000
  • projektové riadenie  ISO 100006
  • systému HACCP

Ponúkame Vám poradenstvo, spracovanie dokumentácie, zavedenie systému a získanie certifikátu ISO, systému kvality, systému environmentálneho manažérstva, bezpečnosti potravín, bezpečnosti informácii, Risk Management. školenie, interné audity,  ISO 9000 (respektíve ISO 9001), ISO 14001, životné prostredie – EMS, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 31000, ISO 10006 pre Vašu organizáciu. Prípadne zavedenie integrovaného systému pre Vašu organizáciu. Súčasťou ponuky je aj zaistenie certifikácie u prestížných certifikačních organizácií. Naši klienti sú certifikovaní u následujúcich certifikačných organizácii. ( LL-C (Certification) s.r.o, ČLPR s.r.o ,  a iné).