Komplexná ponuka:
 • analýza potrieb organizácie
 • školenie zamestnancov, vrátane vystavenia osvedčení
 • spracovanie dokumentácie
 • príprava na certifikáciu - harmonogram
 • interný audit
 • spoluúčasť a pomoc pri certifikácii
Prínosy:
 • získanie certifikátu ISO 9001
 • získanie certifikátu ISO 14001 (Environmentálne manažérske systémy - životné prostredie)
 • získanie certifikátu bezpečnosti práce OHSAS 18001
 • získanie certifikátu ISO 22000
 • získanie certifikátu ISO 27001
 • zavedenie, resp. zlepšenie systému riadenia organizácie
 • zlepšenie kvality produkcie a spokojnosti zákazníkov
 • zlepšenie vzťahov vo vnútri organizácie a skvalitnenie práce v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • výhody v konkurenčnom prostredí trhu
 • následné zvýšenie výkonnosti, zníženie nákladov a posilnenie tvorby zisku

Cena služby: podľa typu a veľkosti organizácie (prípadne podľa iných zmluvných dohod, doba prípravy 3 až 5 mesiacov)

Lokalita:
SR - kraj:
 • Bratislavský
 • Nitrianský
 • Trenčianský
 • Žilinský
 • Trnavský
ČR - kraj:
 • Olomoucký
 • Zlínský
 • Jihomoravský
 • Moravskoslezský
 • Pardubický
 • Královéhradecký
 • Vysočina