Základné údaje pre spracovanie cenovej ponuky na konzultačne - poradenskú činnosť a certifikačný audit:


Označte požadovanú normu pre certifikačný audit:


Legenda:
STN EN ISO 9001:2008 (SMK) = Systém managementu kvality (riadenia kvality)
STN EN ISO 14001 (EMS) = Systém environmentálného managementu (životné prostredie)
OHSAS 18001 (OHSAS) = Systém bezpečnosti práce a ochrany zdravia
EN ISO 22000 (HACCP) = Systém stanovenia kritických bodov v potravinárskom priemysle
EN ISO 27001 (ISMS) = Systém bezpečnosti informácii
EN ISO 31000 = Management rizík
EN ISO 10006 (ISMS) = Projektové riadenie

 
Názov spoločnosti:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
 
Konateľ spoločnosti:
Kontaktná osoba:
IČ:
DČ:
Mobil:
Telefón:
E-mail:
WWW stránky:
 
Hlavná pracovná náplň:
Pobočky:
Počet zamestnancov: